WebFace CODE

WebFaceInvoice

WfInvoice is free Bulgarian invoicing software. The content below is in Bulgarian because this software is mostly useful for Bulgarian users.

Относно

WfInvoice е уеб базиран свободен софтуер за фактуриране, който може да работи под GNU/Linux операционна система. Благодарение на факта, че е базиран на Catalyst Web Framework, той лесно може да бъде инсталиран на всеки уеб сървър, хостинг или да бъде използван самостоятелно.

Лиценз

Тази програма е свободен софтуер и се разпространява под GNU/AGPL v3 лиценз.

Изтегляне

Архив на последната версия можете да изтеклите от тук:

Или можете да изтеглите текущия код тук.

Или чрез Git:

 git clone http://code.webface.bg/git/WfInvoice.git

Инструкции за инсталиране

Примерното исталиране по-долу е описано за Debian базирани системи.

Изтеглете и разархивирайте последната версия:

 user@debian:~$ tar zxvf WfInvoice-ebf5381.tar.gz

Инсталирайте необходимите зависимости:

 user@debian:~$ sudo aptitude install libcatalyst-perl libcatalyst-modules-perl dh-make-perl libhtml-fillinform-perl libdata-formvalidator-perl libpdf-reuse-perl

Тъй като не всички необходими пакети ги има в стандартната дистрибуция, е необходимо да се пакетират. За това ще използваме инструмента dh-make-perl, който вече инсталирахме.

 user@debian:~$ cd /tmp

 user@debian:/tmp$ dh-make-perl --build --cpan Catalyst::Plugin::FillInForm
 user@debian:/tmp$ sudo dpkg -i libcatalyst-plugin-fillinform-perl_0.06-1_all.deb

 user@debian:/tmp$ dh-make-perl --build --cpan Catalyst::Plugin::FormValidator
 user@debian:/tmp$ sudo dpkg -i libcatalyst-plugin-formvalidator-perl_0.094-1_all.deb

 user@debian:/tmp$ dh-make-perl --build --cpan Catalyst::View::PDF::Reuse
 user@debian:/tmp$ sudo dpkg -i libcatalyst-view-pdf-reuse-perl_0.04-1_all.deb

 user@debian:/tmp$ dh-make-perl --build --cpan Template::Plugin::Decode
 user@debian:/tmp$ sudo dpkg -i libtemplate-plugin-decode-perl_0.02-1_all.deb

Сега всички необходими зависимости са инсталирани. Необходимо е да инсталирате базата данни. Ако вече нямате инсталиран mysql-server на системата си можете да го направите по следния начин:

 user@debian:/tmp$ sudo aptitude install mysql-server

Ако ползвате Debian базирана дистрибуция по време на инсталацията трябва да бъдете запитани за парола на основния потребител root. След инсталацията създайте необходимата база данни, като можете да заместите името на базата данни с желаната от Вас:

 user@debian:/tmp$ mysql -u root -p
 Enter password:

 mysql> create database invoice;
 Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

 mysql> use invoice;
 Database changed

След това инсталирайте необходимите таблици и данни в нея:

 mysql> \. /home/user/WfInvoice-ebf5381/sql/db.sql

Преди да изпълните преходната команда проверете местонахождението на файла db.sql на вашата система. След изпълнението на предходната команда може да изтриете файла db.sql, той вече не ни е необходим.

След това трябва да разрешим на потребител достъп до базата данни с необходимите правомощия като заместите потребителското име и парола с желаните от Вас:

 mysql> grant all on invoice.* to invoice_user@localhost identified by "invoice_pass";
 Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

 mysql> exit
 Bye

Следва да свържем нашето приложение с базата данни. За целта трябва да се върнем в разархивираната вече директория и да направим необходимите промени в конфигурационния файл:

 user@debian:/tmp$ cd ~/WfInvoice-ebf5381/WfInvoice/
 user@debian:~/WfInvoice-ebf5381/WfInvoice$ gedit wfinvoice.conf

След като отворите файла с любимия си редактор променете следните редове като попълните правилните име на база данни, потребите и парола:

 dbi_dsn dbi:mysql:invoice
 dbi_user invoice_user
 dbi_pass invoice_pass

Направете изпълними необходимите скриптове:

 user@debian:~/WfInvoice-ebf5381/WfInvoice$ chmod +x script/*

След това сте готови да стартирате Вашия софтуер за фактуриране:

 user@debian:~/WfInvoice-ebf5381/WfInvoice$ ./script/wfinvoice_server.pl
 You can connect to your server at http://debian:3000

Както вече може би забелязвате можете да да отворите в любимия Ви браузър адреса, който е изписан в терминала. За да спрете изпълнението на сървъра натиснете Ctrl+C.

Потребителят и паролата по подразбиране са admin. Ако желаете след вход в системата можете да смените своята парола или да добавите още потребители.

Ако не обичате да използвате терминал и да не Ви се налага да стартирате приложението всеки път по този начин можете да създадете стартер на вашия Работен Плот или панел. В следващото видео е посочено как става това в GNOME:

Или можете да изтеглите видеото: wfinvoiceIcon.ogg [ogg/Theora | 5MB]

Контакт с нас

Ако имате затруднения с използването или инсталирането на приложението или просто имате въпроси не се колебайте да се свържете с нас.

Последвайте ни

Можете да следите новостите в identi.ca